تبلیغات
  - تاریخ پنجم
 
 
 
 
یکشنبه 31 اردیبهشت 1391 :: نویسنده : لیلا سادات واجدی


برای دیدن  نمونه سوالات تاریخ ومدنی پنجم به ادامه مطلب بروید

درس اول


1- چرا به پیامبر، محمّد امین می گفتند؟
2- آرزوی پیامبر قبل از بعثت چه بود؟
3- دو دلیل اهمّیّت مکّه قبل از ظهور اسلام چه بود؟
4- دین اسلام از سرزمین ............... طلوع کرد.
5- هنگام ظهور اسلام، بیش تر مردم عربستان .................. و بقیّه، .................. بودند.
6- عرب ها به صورت .................. زندگی می کردند.
7- مهم ترین شهر عربستان ......... بود.
8- حضرت محمّد(ص) در شهر ......... به دنیا آمد.
9- نام پدر حضرت محمّد(ص)، ............ و نام مادرش، ............ بود.
10- پدربزرگ حضرت محمّد(ص)، .................. از افراد معروف قبیله ی ............. بود.
11- پدر حضرت محمّد(ص) چه زمانی درگذشت؟
12- حضرت محمّد(ص) در چند سالگی مادرش را از دست داد؟
13- نگهداری حضرت محمّد(ص) را بعد از مادرش چه کسی برعهده گرفت؟
14- حضرت محمّد(ص) در چند سالگی پدربزرگش را از دست داد؟
15- پس از پدربزرگش، چه کسی سرپرستی حضرت محمّد(ص) را به عهده گرفت؟
16- حضرت محمّد(ص) در چند سالگی با خدیجه ازدواج کرد؟
17- حضرت خدیجه(ع) چگونه زنی بود؟
18- حضرت محمّد(ص) چه مدّت در سال برای عبادت خدا به غار حرا می رفت؟
19- حضرت محمّد(ص) برای عبادت خدا به کجا می رفت؟
20- چرا حضرت محمّد(ص) یک ماه در سال به غار حرا می رفت؟
21- بعثت یعنی چه؟
22- حضرت محمّد(ص) در چند سالگی به پیامبری برگزیده شد (به بعثت رسید)؟
23- نخستین کسانی را که به دین اسلام ایمان آوردند، نام ببرید.
24- نخستین زنی که به دین اسلام ایمان آورد، که بود؟
25- نخستین مردی که به دین اسلام ایمان آورد، که بود؟


درس دوم


 


1- پیامبر در آغاز بعثت، چگونه مردم را به اسلام دعوت می کرد؟
2- چرا کافران به مبارزه با پیامبر برخاستند؟
3- وقتی کافران نتوانستند مسلمانان را از حبشه بازگردانند، به چه کاری دست زدند؟
4- خداوند بعد از چند سال به حضرت محمّد(ص) مأموریت داد تا مردم را آشکارا به اسلام دعوت کند؟
5- کافران و ثروتمندان مکّه، ابتدا چگونه خواستند که حضرت محمّد(ص) را از راه خدا بازدارند؟
6- چرا عدّه ای از مسلمانان به حبشه هجرت کردند؟
7- سرپرستی مسلمانانی را که به حبشه هجرت کردند، چه کسی بر عهده داشت؟
8- قطع رابطه ی کافران با مسلمانان چند سال طول کشید؟
9- قطع رابطه ی کافران با مسلمانان، چگونه از بین رفت؟


درس سوم


 


1- چرا کافران تصمیم به قتل پیامبر گرفتند؟
2- چگونه مکّه به دست مسلمانان فتح شد؟
3- مهم ترین کار پیامبر در مدینه چه بود؟

4- دو جنگ مهم پیامبر را نام ببرید.
5- سه خصوصیّت اخلاقی حضرت محمّد(ص) را بیان کنید.
6- مبدأ تاریخ مسلمانان چیست؟
7- در شبی که کافران تصمیم گرفته بودند پیامبر را به قتل برسانند، چه کسی به جای وی در بسترش خوابید؟
8- سردسته ی مخالفان پیامبر در مکّه، که بود؟
9- حضرت محمّد(ص) در سال هفتم هجری به پادشاهان کدام کشورها نامه فرستاد و آن ها را به دین اسلام دعوت کرد؟
10- وقتی حضرت محمّد(ص) برای دعوت به اسلام به ایران نامه فرستاد، چه کسی پادشاه ایران بود؟
11- چرا پادشاه ایران، خسرو پرویز، نامه ی حضرت محمّد(ص) را پاره کرد؟
12- وقتی حضرت محمّد(ص) شنید که خسرو پرویز نامه اش را پاره کرده است، چه فرمود؟
13- پیامبر اسلام در سنّ ...... سالگی و در ............ رحلت فرمود.
14- زندگی حضرت محمّد(ص) چگونه بود؟
15- بهترین سرمشق و الگو برای زندگی ما مسلمانان چیست؟


درس چهارم


1- پس از رحلت پیامبر، مسلمانان بر سر چه موضوعی اختلاف پیدا کردند؟
2- بیعت یعنی چه؟
3- چرا پس از انتخاب ابوبکر به خلافت، حضرت علی(ع) و یارانش سکوت کردند؟
4- در زمان کدام خلیفه، مسلمانان به ایران حمله کردند و حکومت ساسانیان را شکست دادند؟
5- پس از رحلت پیامبر، چه کسی به خلافت انتخاب شد؟
6- بعد از ابوبکر، چه کسی خلیفه شد؟
7- خلافت عمر چند سال طول کشید؟
8- بعد از عمر، چه کسی به خلافت رسید؟
9- بعد از عثمان، چه کسی به خلافت رسید؟


درس پنجم


1- علّت جنگ حضرت علی(ع) با معاویه کسی بود؟
2- خوارج چه کسانی بودند؟
3- کتاب نهج البلاغه، حاوی سخنان ارزشمند کدام شخصیّت است؟
4- حضرت علی(ع)، در چه تاریخی به شهادت رسید؟
5- حضرت علی(ع)، کدام شهر را مرکز خلافت خود قرار داد؟
6- کدام قسمت از سرزمین های اسلامی در زمان خلافت حضرت علی(ع)، از دستورات وی پیروی نکرد؟
7- در زمان خلافت حضرت علی(ع)، حاکم شام چه کسی بود؟
8- مشاور حیله گر معاویه چه کسی بود؟
9- معاویه برای فرار از شکست در جنگ با حضرت علی(ع)، چه کرد؟
10- نتیجه ی داوری بین سپاه حضرت علی(ع) و سپاه معاویه چه شد؟ چرا؟
11- جنگ نهروان بین چه کسانی درگرفت؟
12- حضرت علی(ع)، در کدام جنگ خوارج را شکست داد؟
13- چه کسی حضرت علی(ع) را به شهادت رساند؟
14- حضرت علی(ع) در کجا و به دست چه کسی ضربت خورد؟


درس ششم


1- شرایط صلح امام حسن(ع) و معاویه چه بود؟
2- چرا امام حسن(ع) مجبور شد صلح با معاویه را بپذیرد؟
3- واقعه ی کربلا چه تأثیرات و نتایجی داشت؟
4- پس از شهادت حضرت علی(ع)، پیروان آن حضرت با چه کسی بیعت کردند؟
5- پس از شهادت امام حسن(ع)، معاویه چه کرد؟
6- مؤسس(بنیان گذار) سلسله ی بنی امیّه که بود؟
7- معاویه کدام سلسله را تأسیس کرد؟
8- پس از شهادت امام حسن(ع)، چه کسی به امامت رسید؟
9- امام حسین چند سال امامت کرد؟
10- در زمان امامت امام حسین(ع)، چه کسانی حکومت می کردند؟
11- یزید چگونه مردی بود؟
12- امام حسین(ع)، از کجا به کجا هجرت کرد؟
13- امام حسین(ع)، درباره ی هجرت خود، چه می فرماید؟
14- امام حسین(ع)، در چه تاریخی به شهادت رسید؟
15- جنگ بین امام حسین(ع) و یارانش با لشکر یزید، در چه تاریخی رخ داد؟


درس هفتم


1- چرا قیام های زیادی بر علیه بنی امیّه شکل گرفت؟
2- ابومسلم که بود و چه کرد؟
3- ایرانیان در حکومت بنی عبّاس چه نقشی داشتند؟
4- آیا با روی کار آمدن حکومت بنی عبّاس، وضع مسلمانان تغییر کرد؟ چرا؟
5- حاکمان بنی امیّه از بیت المال چه استفاده هایی می کردند؟
6- چرا بنی عبّاس وزیران خود را از میان ایرانیان انتخاب می کردند؟


درس هشتم


1- چرا قیام های زیادی بر ضد بنی عبّاس صورت گرفت؟
2- در زمان حکومت ............، قبایل ترک به ایران آمدند.
3- سه سلسله ی ترک که بر ایران حکومت کردند، عبارت اند از: ............ و ............ و ............ .
4- در زمان حکومت سلسله های ترک، ایرانیان چه نقشی در اداره ی کشور داشتند؟
5- سامانیان کدام شهر را به پایتختی خود انتخاب کردند؟


درس نهم


1- چرا مغول ها به ایران حمله کردند؟
2- مغول ها در زمان حکومت چه کسی به ایران حمله کردند؟
3- رفتار جانشینان تیمور در زمان حکومت بر ایران، چه فرقی با رفتار تیمور داشت؟
4- فرمانده ی مغول ها چه کسی بود؟
5- مغول ها به فرماندهی چنگیزخان، ابتدا به کدام کشور حمله کردند؟
6- سلطان محمّد خوارزمشاه در برابر حمله ی(هجوم) سپاهیان مغول چه کرد؟


درس دهم


1- چرا شاه اسماعیل صفوی از حکومت عثمانی شکست خورد؟
2- وقتی شاه عبّاس به سلطنت رسید، ایران گرفتار چه مشکلاتی بود؟
3- حکومت صفویه چگونه از بین رفت؟
4- مؤسس سلسله ی صفویه چه کسی بود؟
5- چه کسی مذهب شیعه را مذهب رسمی کشور اعلام کرد؟
6- در زمان حکومت صفویه(شاه اسماعیل صفوی)، در قسمت غرب ایران حکومت بزرگ ............ و در شرق ایران ............ حکومت می کردند.
7-شاه اسماعیل صفوی در چه جنگی از حکومت عثمانی شکست خورد؟ چرا؟
8- نتیجه ی جنگ چالدران چه بود؟
9- شاه عبّاس، پایتخت صفویه را به کدام شهر منتقل کرد؟
10- آخرین پادشاه صفوی که بود؟


درس یازدهم


1- پس از افشاریه، حکومت ............ روی کار آمد.
2- دو اقدام مهم نادرشاه افشار چه بود؟
3- کریم خان زند چگونه فرمانروایی بود؟
4- افغان ها چند سال بر ایران حکومت کردند؟
5- چه کسی افغان ها را از حکومت ایران برکنار کرد؟
6- چه کسی سلسله ی افشاریه را در ایران تشکیل داد؟
7- پایتخت هندوستان کدام شهر می باشد؟
8- نادرشاه افشار کدام شهر را پایتخت خود قرار داد؟
9- وکیل الرّعایا لقب که بود؟
10 کریم خان زند کدام شهر را پایتخت خود قرار داد؟ و چه کارهایی در آن جا انجام داد؟


درس دوازدهم


1- مؤسس حکومت قاجاریه، ............ نام داشت.
2- علّت های شکست ایران از روسیّه را بنویسید.
3- دو اقدام مهم امیرکبیر چه بود؟
4- آقا محمّدخان قاجار کدام شهر را پایتخت خود قرار داد؟
5- پس از آقا محمّدخان قاجار، چه کسی به سلطنت رسید؟
6- ناصرالدّین شاه، ............... را به صدراعظمی(نخست وزیری) برگزید.
7- امیرکبیر چند سال صدراعظم ایران بود؟
8- امیرکبیر مدرسه ی ............ را تأسیس کرد.


درس سیزدهم


1- مظفّرالدّین شاه وام های خارجی را چگونه خرج می کرد؟
2- چرا ناصرالدّین شاه کشته شد؟
3-پس از این که محمّدعلی شاه مجلس را به توپ بست، مردم چه واکنشی نشان دادند؟
4- پس از ناصرالدّین شاه، چه کسی بر تخت شاهی نشست؟
5- در زمان کدام شاه قاجار، انقلاب مشروطیّت روی داد؟
6- در زمان کدام شاه قاجار، حکومت استبدادی به حکومت مشروطه تبدیل شد؟
7- پس از مرگ مظفّرالدّین شاه، چه کسی به جای او نشست؟
8-چرا محمّدعلی شاه مجلس را به توپ بست؟
9- پس از برکناری محمّدعلی شاه، چه کسی به سلطنت رسید؟
10-در جنگ جهانی اوّل، کشور ما ......... خود را در جنگ اعلام کردند.


درس چهاردهم


1- رضاخان با حمایت کدام کشور به قدرت رسید؟
2-محمّد رضا پهلوی چگونه به پادشاهی رسید؟
3- ملّی شدن نفت ایران به رهبری چه کسانی صورت گرفت؟
4- سیّدحسن مدرّس که بود و چه کرد؟
5- سلسله ی قاجاریه توسّط ............... و با حمایت انگلستان از بین رفت.
6-از کارهایی که رضاخان در دوران حکومت خود، در مخالفت با اسلام انجام داد، یکی را بیان کنید.
7- مأموران ...............، عدّه ای از مخالفانش را در مسجد گوهرشاد مشهد به گلوله بستند.
8- یکی از مخالفان مهم رضا شاه، روحانی آگاه ..................... بود.
9- در اواخر حکومت ..........، جنگ جهانی دوّم آغاز شد.
10- در جنگ جهانی دوّم، نیروهای کدام کشورها وارد ایران شدند و کشور ما را اشغال کردند؟
11- در جنگ جهانی دوّم، نیروهای اشغالگر ایران در سال 1320هجری ............ را از حکومت برکنار کردند و پسرش ............... را به جای او نشاندند.
12- حکومت پهلوی توسّط چه کسی تأسیس شد؟
13- به دنبال ملّی شدن نفت ایران، محمّد رضاشاه پهلوی مجبور شد .................. را به نخست وزیری انتخاب کند.


درس پانزدهم


1- در پانزده خرداد سال ????، در ایران چه اتفاقی افتاد؟
2- رفتن امام از عراق به پاریس، در پیشرفت انقلاب اسلامی ایران چه تأثیری داشت؟
3- انقلاب اسلامی ایران در چه تاریخی به پیروزی رسید؟
4- قیام پانزده خرداد سال ????، به رهبری چه کسی روی داد؟
5- با قیام مردم در پانزده خرداد، شاه امام را به ......... و سپس به ......... تبعید کرد.
6- امام خمینی(ره) پس از ترک عراق به ......... رفت.
7- امام خمینی(ره)، در چه تاریخی به میهن بازگشت؟


درس یکم


  1- معنای استقلال را با ذکر یک مثال توضیح دهید.
2- در جمهوری اسلامی، مردم چگونه در اداره ی کشور شرکت می کنند؟
3- حکومت ایران در ...... فروردین سال ......... به جمهوری اسلامی تبدیل شد.
4- بیش از ...... درصد مردم ایران به جمهوری اسلامی رأی دادند.
5- جمهوری اسلامی چه نوع حکومتی است؟
6- قبل از پیروزی انقلاب اسلامی، بیگانگان چگونه در امور کشور دخالت می کردند؟
7- انقلاب اسلامی به رهبری چه کسی به پیروزی رسید؟
8- چرا مردم مسلمان ایران آزادی می خواستند؟
9- هر جامعه ای باید ...... داشته باشد.
10- قانون جامعه ی ما قانون ...... است.
11- جمهوری اسلامی بر پایه ی .................. است.
12- دستورات و قوانین خداوند به وسیله ی ....... به انسان می رسد.
13- پس از پیامبر، رهبری جامعه ی اسلامی بر عهده ی .........است.


درس دوم


1- مهم ترین قانون هر کشور، قانون ............ نام دارد.
2- .............................. قوانین را تصویب می کند.
3- بالاترین مقام کشور، مقام ............ است.
4- ............... به اختلافات و شکایت های مردم رسیدگی می کند.
5- در قانون اساسی هر کشور، ....................................... مشخّص شده است.
6- وظیفه ی دولت چیست؟


درس سوم


1- چرا جامعه به رهبر نیاز دارد؟
2- حضرت آیت الله خامنه ای در چه سالی به عنوان رهبر انقلاب اسلامی انتخاب شد؟
3- سه صفت رهبر جامعه ی اسلامی را بیان کنید (نام ببرید).
4- انقلاب اسلامی ایران بر چه پایه هایی استوار است (به پیروزی رسید)؟
4- چرا می گوییم حکومت اسلامی ما از نوع ولایت فقیه است؟
5- اوّلین رهبر انقلاب اسلامی ایران چه کسی بود؟


درس چهارم


1- در جمهوری اسلامی ایران، مهم ترین وظیفه ی حکومت چیست؟
2- اگر آموزش و پرورش گسترش پیدا کند، چه نتیجه ای به دست می آید؟
3- حکومت جمهوری اسلامی برای بهتر شدن زندگی مردم چه وظیفه ای دارد؟


درس پنجم


1- در جامعه ی اسلامی، هر کس مسئول کارهای خود است؛ این جمله یعنی چه؟ یک نمونه بیان کنید.
2- تفاوت اسراف و صرفه جویی را با ذکر یک مثال توضیح دهید.
3- آیا در جامعه ی اسلامی، هر کس فقط مسئول کارهای خودش است؟ توضیح دهید.


درس ششم


1- چهار عامل مشترک در میان همه ی مسلمانان را نام ببرید.
2- قرآن به مسلمانان درباره ی وحدت چه دستوری داده است؟
3- اگر در جامعه ی اسلامی به جای وحدت، تفرقه وجود داشته باشد، چه اتّفاقی می افتد؟
4- از ویژگی ها و نشانه های مهم جامعه ی اسلامی، دو مورد را نام ببرید.


درس هفتم


1- مسلمانان برای آن که از فکر یک دیگر کمک بگیرند، چه می کنند؟
2- مشورت با دیگران چه فایده هایی دارد؟
3- درباره ی چه مسائلی نمی توان از طریق شورا تصمیم گرفت؟


درس هشتم


1- معنای تعاون چیست؟
2-در جامعه ی اسلامی رابطه ی افراد با یک دیگر، مانند چه رابطه ای است؟
3- جمعیّت هلال احمر در چه زمینه هایی به مردم کمک می کند؟
4-کمیته ی امداد امام خمینی در چه زمینه هایی به مردم کمک می کند؟
5- دو نمونه از تعاون در جامعه را نام ببرید.
6-معنای انفاق چیست؟
7- قرآن به مسلمانان درباره ی تعاون چه دستوری داده است؟
8- دو نمونه وقف را نام ببرید.


درس نهم


1- ایثار یعنی چه؟
2- چرا شهادت بالاترین درجه ی ایثار و فداکاری است؟
3- اگر مردم در مواقع ضروری ایثار و فداکاری نکنند، کشور با چه خطری روبه رو می شود؟
4- بالاترین درجه ی ایثار چیست؟
5- ایثار جان یا ............، بالاترین درجه ی ایثار است.
6- بسیج، نخستین بار در سال ......... به فرمان ............... تشکیل شد.


 


 

نوع مطلب : آزمون ها، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :


دوشنبه 16 مرداد 1396 04:31 ب.ظ
Hi, i believe that i saw you visited my blog so i came
to return the want?.I am trying to in finding issues to enhance my site!I
suppose its ok to use some of your ideas!!
دوشنبه 19 دی 1390 03:52 ب.ظ
همه ی سوال ها بود متشكرم
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


درباره وبلاگ


دبستان منتظران در راستای رسیدن به اهداف آموزش ابتدایی با توجه به راهكارهای جدید
دستیابی به این اهداف با روش های نوین آموزشی با رویكردهای پرورش خلاقانه وهمه جانیه برای آماده شدن جهت زندگی بهتر تلاش خود را دراین زمینه ها

متمركز نموده است.
منتظر پیشنهادات و انتقادات سازنده ی شما هستیم.

مدیر وبلاگ : لیلا سادات واجدی
نظرسنجی
چه عامل یا عواملی نقش بیشتری در موفقیت یک مدرسه داردجستجو

آمار وبلاگ
کل بازدید :
بازدید امروز :
بازدید دیروز :
بازدید این ماه :
بازدید ماه قبل :
تعداد نویسندگان :
تعداد کل پست ها :
آخرین بازدید :
آخرین بروز رسانی :