تبلیغات
  - نمونه سوال علوم چهارم
 
 
 
 
سه شنبه 2 خرداد 1391 :: نویسنده : لیلا سادات واجدی

ادامه مطلب ر ا کلیک کنید .

 

به نام خدا

 

نمونه سوالات علوم پایه چهارم دبستان سعدی  سلماس در سال تحصیلی ۸۸-۱۳۸۷ (حسین مطلوبی)

۱-موجودات زنده  با موجودات غیر زنده چه تفاوتهایی دارند چهار مورد اصلی را نام ببرید؟

۲-کدام یک از موارد زیر جزو موجودات زنده و کدام غیر زنده می باشد.

الف: گوسفند ( .............)      ب: درخت بریده شده ( ...............)   ج: گیاه گوجه فرنگی (...............)  د:تلویزیون (...............)          ز: فیلمهای سینمایی (................)

۳-  ۴  موجود زنده و ۴  موجود غیر زنده  بغیر از نوشته های سوال ۲ نام ببرید.

۴-واحد ساختمانی بدن تمام موجودات زنده ................نام دارد. که اندازه آن بسیار ...........بوده و با چشم معمولی و ذره بین دیده ..............  وفقط با وسیله ای به نام ......................می توانیم آن را ببینیم که اشیا را به اندازه بیش از .........برابر بزرگتر نشان می دهند.و بدن انسان از تعداد ............................درست شده است.

۵- هر سلول چند بخش دارد و آنها را نام ببرید ؟

۶-سلولها چه تفاوتهایی با هم دارند؟

۷-سلولها چه شباهتهایی با هم دارند؟

۸-پشت و روی برگهای گیاهان از سلولهای ..............و ................تشکیل شده است.

۹-درون برگهای گیاهان از سلولهای ............و..............تشکیل شده است.

۱۰-سلولها از غذایی که وارد بدن ما می شود استفاده می کنند و ............می شوند و پس از بزرگ شده ..............می شوند و از هر سلول.......سلول بوجود می آید. و سلولهای جدید هم ...........می کنند و سلولهای جدیدی را بوجود می آورند که این کار در ..............ادامه می یابد.وباعث بزرگ شده جثه موجودات زنده می شود.

۱۱-سبزی رنگ برگ گیاهان به سبب وجود ماده ای به نام ...............می باشد و گیاهان عمل غذا سازی را در ............. خود انجام می دهند.

۱۲-گیاهان از هوا گاز ..................... را می گیرند.که این گاز از طریق سوختن .........و..........و........ تولید می شود.

۱۳-گیاهان آب را از طریق ..................که در ریشه دارند از زمین می گیرند و از راه .............به برگ می رسانند.

۱۴-گیاهان در کدام یک از آبهای زیر بیشتر زنده می مانند؟

الف) آب مقطر                   ب) آب لوله کشی          ج) آب نمک

۱۵- گاز کربن دی اکسید از چه راهی وارد گیاهان می شود؟

۱۶-گیاهان برای غذا سازی و رشد به ........و ..........و..........و............نیاز دارند.

۱۷-آب و مواد محلول در آن از چه راهی به برگها می رسند؟

۱۸-آوند چیست؟

۱۹- آزمایشی را بنویسید که نشان دهد گیاهان برای رشد کردن به نور خورشید نیاز دارند؟

۲۰-گیاهان سبز به جز غذایی که برای خود می سازند مقدار زیادی گاز .............نیز تولید می کنند.

۲۱-بعضی آوند ها غذایی را که در برگ ساخته  شده استُ به داخل ..........و...........انتقال می دهند تا در آن ذخیره شود.

۲۲-چرا زندگی کردن برای انسان در یک روستای سرسبز خیلی بهتر و مناسب تر از یک شهر بزرگ می باشد؟

۲۳-آیا گیاه در نور چراغ هم می تواند  غذا سازی کند؟

۲۴-سلولها چگونه زیاد می شوند؟

۲۵-کدام یک از گیاهان زیر در کار غذا سازی فعالتر می باشد؟

الف)گوجه فرنگی            ب)گل سرخ             ج)گندم                  د)برنج

۲۶-محل غذا سازی همه گیاهان کدام قسمت می باشد؟

الف( ریشه            ب) ساقه                 ج)برگ                 د) گل

۲۷-آب از چه طریقی به قسمتهای مختلف گیاه می رسد<

الف) از طریق هوا               ب)از راه سوراخ های موجود در برگ           ج) از طریق آوندها

۲۸-غذا در کدام قسمت گیاه سیب زمینی ذخیره می شود؟

الف) برگها                   ب) میوه                   ج( ریشه             د) گل

۲۹-کدام یک از موجودات زیر غذا سازی انجام می دهند؟

الف) گیاهان سبز             ب) تمامی حشرات                ج)انسانها                     د) ماهیها

۳۰-جملات صحیح و غلط را با علامت (ص و غ ) مشخص کنید.

-جانوران هنگام تنفس از دهان خود کربن دی اکسید خارج می کنند.   ص            غ

- گیاهان گاز اگسیژن را از راه هوا می گیرند.     ص           غ

-گیاهان از طریق تارهای ظریف ریشه آب و مواد معدنی محلول را از خاک می گیرند.  ص         غ

-شکل و اندازه سلولها با هم تفاوتی ندارد.       ص             غ

-پوششی که در اطراف سلول قرار دارد ژوسته نام دارد.     ص        غ

-واحد ساختمانی بدن موجودات زنده سلول می باشد.    ص        غ

-برای مشاهده سلولها از دستگاهی به نام ذره بین استفاده می شود.  ص       غ

-گیاهان در ریشه خود عمل غذا سازی را انجام می دهند.   ص         غ

-کربن دی اکسید از راه سوراخ های برگ وارد گیاهان می شود.   ص        غ

۳۱- چرا به گیاهان غذا سازان بزرگ می گویند؟

۳۲-کشاورزی کشوی آب باغ خود را هنگام آبیاری روی علفها می گذاردو بعد از مدتی که می خواهد آن را بردارد متوجه می شود که علفای زیر آن زرد شده اند می دانید علت چه بوده است؟

33-چرا در جنگل های انبوه درختان خیلی بلند هستند؟

34-چگونه می فهمید که نور چراغ هم باعث کار غذا سازی گیاهان می شود؟

35-اگر برگ گیاهی در فصل تابستان  زرد شود کدام ماده موجود در آن آسیب دیده است؟

36-غذایی که در برگ ساخته می شود چگونه به قسمتهای مختلف گیاه منتقل می شود.

37-چرا گیاهان در تاریکی نمی توانند رشد کنند؟

سوالات بخش سوم کتاب علوم

1-کار کشاورزی یعنی .....................................

2-به چه گیاهانی ، گیاهان مفید می گویند؟

3- کار کشاورزی چند مرحله دارد آنها را بنویسید؟

4-شخم زدن چه فایده هایی دارد 2مورد بنویسید؟

5-چرا شخم زدن با تراکتور بهتر از گاو می باشد؟

6-چرا عده ای فکر می کنند که تراکتور نباید زیاد وارد زمینهای  کشاورزی شود؟

7-علفهای هرز چه نوع علفهایی هستند؟

8-چرا باید علفهای هرز زمین های کشاورزی را از بین ببریم؟

9-چند راه برای از بین بردن علفهای هرز وجود دارد نام ببرید؟

10-درخت خرما برای رشد کردن به چه نوع آب و هوایی نیاز دارد؟

گرم و خشک         سرد و کوهستانی          گرم و مرطوب

11-درخت گردو در چه نوع آب و هوایی خوب رشد می کند؟

گرم و خشک         سرد و کوهستانی          گرم و مرطوب

12-کدام محصول کشاورزی به آب زیادی برای رشد نیاز دارد؟

برنج            گردو            گندم               خرما

13-کدام محصول در بیشتر استانهای کشورمان کشت می شود؟

   برنج            گردو            گندم               خرما

14-چای در کدام یک از استانهای کشورمان بیشتر کشت می شود؟

استان همدان          استان گلستان              استان گیلان

15-ادویه ها بیشتر در کدام مناطق آب و هوایی رشد خوبی می کنند؟

گرم و خشک          گرم و مرطوب          سرد کوهستانی

16-کدام یک از گیاهان زیر دارای مصرف دارویی می باشد؟

خاکشیر و به دانه            زعفران و زرد چوبه         چای و قهوه

 17-اولین کار در کار کشاورزی کدام مرحله می باشد؟

کاشتن دانه       آب دادن       شخم زدن

18-پرورش کدام یک از جانوران زیر برای مبارزه و از بین بردن آفتها مناسب است؟

موریانه              موش              عنکبوت            پروانه

19-کدام مرحله برای سم پاشی مناسب است؟

مرحله نوزادی            مرحله تخم حشره          پیله حشره

۲۰-کدام یک از محصولات زیر در استان خودمان کشت می شود؟

برنج                 سیب                 خرما                 موز

۲۱-کدام یک از محصولات زیر در استانهای شمالی کشورمان کشت می شود؟

خرما             گردو               برنج                موز

۲۲-دم کرده کدام یک از محصولات زیر را می نوشیم.

فلفل                چای               برنج              زعفران

۲۳-کدام یک از محصولات زیر را برای خوشبو و خوش طعم کردن غذا به آن اضافه می کنیم؟

زعفران              قهوه              چای             گردو

۲۴-زرد چوبه را برای چه منظوری در غذا استفاده می کنیم.

برای خوشمزه کردن غذا               برای خوش رنگ کردن غذا                      هر دو مورد

۲۵-ادویه چیست؟

۲۶-چه گیاهانی را بصورت دم کرده در آب جوشیده می خوریم؟

۲۷-چند گیاه نام ببرید که برای خوشمزه و خوشبو کردن غذا از آنها استفاده می کنیم؟

۲۸-پنج گیاه دارویی نام برده و خاصیت آنها را بیان کنید؟

۲۹-خاکشیر و به دانه جزو کدام از گیاهان زیر است؟

گیاهان رنگ کردنی                گیاهان دارویی              ادویه جات                نوشیدنی ها

۳۰-ادویه ها بیشتر در کدام کشورها بیشتر تولید می شوند؟

کشورهای دارای آب و هوای گرم و خشک                    کشورهای داری آب و هوای سرد

کشورهای دارای آب و هوای گرم و مرطوب                   کشورهای دارای آب و هوای کوهستانی

۳۱-دو نوع دارویی که از آنها رنگ گیاهی می گیرند نام ببرید؟

۳۲-گیاهی نام ببرید که از آن رنگ می گیرند و طرز تهیه آن را بنویسید؟

۳۳-انسانها از چوب برای چه کارهایی استفاده می کنند؟

۳۴-چرا باید درختان جنگل را قطع نکنیم؟

۳۵-برای جلوگیری از تمام شدن درختان در آینده با وجود استفاده از آنها در صنایع مختلف چه کارهایی باسد بکنیم؟

۳۶-قطع کردن درختان چه فایده ها و ضررهایی دارد؟

۳۷-نوعی از عنکبوتها چه فایده ای می تواند در کار کشاورزی داشته باشد؟

۳۸-ملخ ها چه ضررهایی می توانند برای کار کشاورزی ایجاد کنند؟

۳۹-چرا در بعضی از مناطق کشورمان کشاورزان یک سال در زمین خود چیزی نمی کارند؟

۴۰-چرا در استانهای شمالی کشورمان برنج بیشتر کشت می شود؟

۴۱-چرا در استانهای مرکزی و جنوبی کشورمان خرما بیشتر کشت می شود؟

۴۲-از گیاهان چه استفاده هایی می کنیم. چهار مورد را فقط نام ببرید؟

۴۳-چرا در هر استان محصولات مخصوصی کشت می شود؟

۴۴-چرا میزان برداشت محصول در سالهای مختلف و در استانهای مختلف متفاوت است؟

۴۵-علفهای هرز چه ضررهایی دارند؟

۴۶-برای مبارزه با آفتهای گیاهان چه راههای وجود دارد. دو راه نام ببرید؟

۴۷-به زیرو رو کردن خاک و آماده کردن آن برای کاشتن دانه ...................می گویند.

۴۸-مهم ترین غذاهای ما مانند نان و برنج و یا سیب زمینی از راه ...................بدست می آید؟

۴۹-به علفهای زیادی که خود به خود در لابه لای گیاهان کاشته شده می رویند ..............می گویند؟

۵۰-گیاه گوجه فرنگی مواد اضافی خود را در کجا ذخیره می کند؟

ریشه                       ساقه                  میوه               برگ

بخش ۴ جانوران بی مهره

۵۱-کدام یک از جانوران زیر جزو گروه مهره داران می باشد؟

دوزیستان                 بند پایان             کرمها              خارتنان

۵۲-کدام یک از جانوران زیر جزو گروه مهره داران نیستند؟

اسفنج ها         کیسه تنان              نرم تنان              ماهیها

۵۳-پنج گروه جانوران مهره دار را نام ببرید؟

۵۴-شش گروه جانوران بی مهره را نام ببرید؟

۵۵-کدام یک از بی مهرگان در کف دریا زندگی می کنند؟

۵۶-چرا بعضی از بی مهرگان به سنگ های کف دریا چسبیده اند؟

۵۷-شقایق دریایی جزو کدام یک از بی مهرگان می باشد؟

نرم تنان               کیسه تنان                   خارتنان

۵۸-ستاره دریایی جزو کدام یک از بی مهرگان می باشد؟

نرم تنان               کیسه تنان                   خارتنان

۵۹-هشت پا جزو کدام یک از جانوران بی مهره می باشد؟

نرم تنان               کیسه تنان                   خارتنان

۶۰-دانشمندان کرمها را از روی .................به سه گروه تقسیم کرده اند.

۶۱-سه گروه کرمها را نام ببرید؟

۶۲-بدن کدام یک از کرمها از قطعه های پهن درست شده است؟

۶۳-کرم کدو جزو کدام یک از گروه کرمها می باشد؟

۶۴-انگل به چه موجودی گفته می شود؟

۶۵-کرم کدو معمولا در کجا زندگی می کند؟

۶۶-چرا به گروهی از کرمها کرمهای پهن می گویند ؟

۶۷-چرا به گروهی از کرمها کرمهای لوله ای می گویند؟

۶۸-چرا به گروهی از کرمها کرمهای حلقوی می گویند؟

۶۹-کرمی نام ببرید که در رود انسان زندگی کرده و جزو گروه کرمهای لوله ای می باشد؟

۷۰-کرمک که یکی از کرمهای لوله ای می باشد در کجای بدن کودکان زندگی می کند؟

۷۱-کرم خاکی جزو کدام یک از کرمهای زیر است؟

کرمهای پهن            کرمهای لوله ای               کرمهای حلقوی

۷۲-کرم خاکی چه فایده ای برای گیاهان دارد؟

۷۳-چند موجود بی مهره از گروه بندپایان نام ببرید؟

۷۴-فراوان ترین گروه جانوران در روی زمین کدام گروه بی مهرگان می باشد؟

۷۵-عنکبوتیان چند پا دارند و چه خصوصیاتی دارند؟

۷۶-نورا کرم کدو در کدام قسمت بدن انسان زندگی می کند؟

روده باریک            روده بزرگ         انتهای لوله گوارش           معده

۷۷-میگو جزو کدام دسته از بند پایان است؟

عنکبوتها             حشرات               خرچنگ ها             خارتنان

۷۸-کدام کرم در روده انسان و گاو زندگی می کند؟

اسکاریس           کدو             کرمک              

۷۹-تخم کدام کرم همراه سبزی یا میوه نشسته وارد بدن انسان می شود؟

کرمک        اسکاریس         کدو          کرم خاکی

۸۰-فراوانترین بندپایان کدام ها هستند؟

عنکبوتها                هزارپاها               حشرات             خرچنگ ها

۸۱-کرو کدو در کدام قسمت بدن انسان تخم ریزی می کند؟

روده           ششها             معده           کلیه

۸۲-کودکاتن بیشتر به کدام انگل مبتلا می شوند؟

کرم کدو              کذمک               کرم اسکاریس           کرم لوله ای

۸۳-به چه جانورانی مهره دار می گویند؟

۸۴-به چه جانورانی بی مهره می گویند؟

۸۵-فراوانترین بند پایان ................می باشد

۸۶-بیشترین گروه بی مهرگان را ...................تشکیل داده اند.

۸۷-اسفنج ها و کیسه تنان در .........................زندگی می کنند.

 ۸۸-کدام گروه از بی مهرگان در خشکی زندگی می کنند؟

۸۹-به موجودی که غذای خود را از بدن موجود زنده دیگر می گیرد..................می گویند.

۹۰-همه حشرات دارای ................پا و همه عنکبوتها دارای ..............پا می باشند.

۹۱-بعضی از انواع خرچنگ ها مانند .................خ.راکی هستند.

۹۲-دو مورد از راههای جلو گیری از انتشار کرم کدو را بنویسید؟

۹۳-کدام یک از کرمها برای کار کشاورزی مفید است؟ چرا؟

۹۴-کرم کدو با کرم آسکاریس چه تفتوتی دارد؟

۹۵-چهار گروه بند پایان را نام ببرید؟

۹۶-چرا به بعضی از جانوران بی مهره می گویند؟

۹۷-دو نوع حشره که بصورت دسته جمعی زندگی می کنند نام ببرید؟

۹۸-چرا دریا محل مناسبی برای زندگی جانورانی مانند اسفنجها و مرجانها می باشد که وسیله حرکتی ندارند و جا به جا می شوند؟

۹۹-هر یک از جانوران زیر جزو کدام گروه از بی مهرگان می باشند.

مگس (                    )             هزارپا (                  )           مرجان (                   )

حلزون (                  )             توتیا (                    )          هشت پا (                )

پروانه   (                 )             هیدر (                  )           خرچنگ (                 )

۱۰۰-مگس و سوسک چه شباهتهایی با هم دارند؟

 ۱۰۱-مخلوط چیست؟

۱۰۲-محلول چیست؟

۱۰۳-هوا مخلوطی لز چند گاز است که مهترین آن ...................... می باشد.

۱۰۴-حلال و حل شونده را با یک مثال تعریف کنید؟

۱۰۵- در آب دریا چه ارئمیه که شور ایت حلال و حل شونده را مشخص کنید.

۱۰۶-ایا همه مخلوط ها محلولند؟

۱۰۷-آیا همه محلولها مخلوطند؟

۱۰۸-در یک نوشابه گاز دار کدام دو ماده با هم مخلوط شده اند؟

۱۰۹-دو محلول مایع در مایه نام ببرید/

۱۱۰- دو محلول جامد در مایع نام ببرید.

۱۱۱- دو ماده گاز در مایع نام ببرید.

۱۱۲-دو مخلوط جامد در جامد نام ببرید.

۱۱۳-مخلوط نفت در آب چه نوع مخلوطی است؟

۱۱۴-مخلوط آلکل در نفت چه نوع مخلوطی است؟

۱۱۵-مخلوط نشاسته در آب چه نوع مخلوطی است؟

۱۱۶-چگونه می توانیم از آب شور دریا آب آشامیدنی تهیه کنیم؟

۱۱۷-مخلوط روغن مایه در دوغ چه نوع مخلوطی است؟

۱۱۸-آجیل چه نوع مخلوطی است؟

۱۱۹-وقتی کارگران ساختمان سیمان و آب و شن وماسه را باهم قاطی کرده و به هم می زنند چه نوع مخلوطی را انجام می دهند.

۱۲۰-کدام یک ازمخلوطهای زیر محلول نیست؟

آب و خاک                آب و شکر               نوشابه           آب والکل

۱۲۱-کدام یک مخلوط است اما محلول نیست؟

شربت              آب شور             آبلیمو               آب و نفت

۱۲۲-کدام یک از مخلوط های زیر محلول است؟

ماسه در آب              شربت           نشاسته در آب           سالاد

۱۲۳-هوای اطراف ما کدام حالت ماده را دارد؟

گاز          جامد            محلول           مایع

۱۲۴-هوای اطراف ما چه نوع مخلوطی است؟

مایع در گاز                 گاز در گاز               مایع در جامد               گاز در مایع

۱۲۵-چگونه می توانیم بفهمیم که یک مخلوط محلول است یا نه؟

جوشانیدن               از صافی رد کردن        بی حرکت در جایی قرار دادن          به هم زدن

۱۲۶-در محلول آب با نمک آب را ................. و نمک را ..............می نامند.

۱۲۷-چون مواد تشکیل دهنده آجیل را به راحتی می توانیم از هم جدا کنیم به آن ..............می گویند؟

۱۲۸-جدول را کامل کنید.

ماده حل شودنده حلال
آب دریا (...........................) (..............................)
الکل در آب (...........................) (.............................)
آب شیرین (...........................) (............................)

۱۲۹-نوع مخلوطها را مشخص کنید؟

الکل در آب مایع در مایع اکسیژن در آب (................)
جوهر در آب (..................) دوغ گاز دار (...................)
آب و نشاسته (..................) آجیل (..................)
آب دریا (.................) شن و ماسه (..................)

۱۳۰-برای اینکه جسمی دیده شود چه شرایطی لازم است؟

۱۳۱-بازتابش نور چیست؟

۱۳۲-وقتی نور به سطح صاف مانند آیینه برخورد کند بصورت ..................بازتابش می کند.

۱۳۳-وقتی نور به سطح نامظم مانند مقوای معمولی برخورد کند بصورت ..............بازتابش می کند.

۱۳۴-وقتی نور به یک جسم تیره برخورد کند بازتابش ....................دارد.

۱۳۵- نور به یم جسک روشنی برخورد کند بارتابش ......................دارد.

۱۳۶-چند نوع آیینه اریم نام ببرید.

۱۳۷-تصویر خود را در قسمت داخلی قاشق براق چگونه می بینیم؟

۱۳۸-در سر پیچ جاده ها از چه نوع آیینه ای استفاده می شود؟

۱۳۹-در ماشینها بر ای دیده پشت اتومبیل از چه آیینه ای استفاده می شود؟

۱۴۰-در پشت شیشه چراغ ماشینها از چه آیینه ای استفاده شده است؟

۱۴۱-دز آرایشگاهها از چه نوع آیینه ای استفاده شده است؟

۱۴۲-در گذشته که آیینه نبود مردم از چه وسایلی برای دیدن تصویر خود استفاده می کردند؟

۱۴۳-زیبابین را را از چند آینه درست می کنند . چیست؟

۱۴۴-نام دیگر چشم زیر دریایی چیست؟

۱۴۵- از چشم زیر دریایی در چه کجا استفاده می کنند؟

۱۴۶-کوره آفتابی از چه نوع آیینه ای ساخته می شود؟

 ۱۴۷-چرا وقتی در شیشه نگاه می کنیم تصویر خود را در آن نمی بینیم؟

۱۴۸-چه تفاوتی بین بازتابش نور از آینه و مقوا وجود دارد؟

۱۴۹-اکثر بازتابش های نور اطراف ما  بصورت منظم است یا نامنظم؟

۱۵۰-دندان ژزشکان برای دیدن دندانها ما از چه نوع آینه ای استفاده می کنند؟

۱۵۱-کوره آفتابی چیست؟

۱۵۲-برای استفاده از انرژی گرمایی حورشید از چه وسیله ای استفاده می کنند؟

۱۵۳-استفاده  از کوره آفتابی چه فاده هایی دارد؟

۱۵۴-الکتریسیته در اجسام چه چیزهایی ایجاد می کند؟

۱۵۵-الکتریسیته چگونه جریان ژیدا می کند؟

۱۵۶-مدار الکتریکی چیست؟

۱۵۷-یک مدار الکتریکی چگونه درست می شود؟

۱۵۸- به چه اجسامی رسانا می گویند؟

۱۵۹-به چه اجسامی نارسانا می گویند؟

۱۶۰-با چه وسیله ای می توانیم در مدار الکتریکی عمل قطع و وصل را انجام دهیم؟

۱۶۱-مدار متوالی لامپها چگونه به همدیگر وصل می شوند تا تمام لامپها روشن شوند؟

۱۶۲-در مدار موازی چگونه لامپها به همدیگر وصل می شوند؟

۱۶۳-در کدام یک از مدارهای متوالی یا موازی اگر یکی از لامپها را برداریم لامپهای دیگر خاموش می شود؟

 ۱۶۴-در کدام یک از مدارهار ها اگر لامپی را برداریم لامپهای دیگر پرنور می شود؟

۱۶۵-کدام یک از اجسام زیر رسانا هستند؟

شیشه                چوب              قطعه آلومینیوم             پاکن

۱۶۶-کدام یک از موارد زیر نارسانا می باشند؟

تراش فلزی            شیشه            میخ آهنی           خط کش پلاستیکی

۱۶۷-الکتریسیته در پنکه چه چیزی را تولید می کند؟

گرما               حرکت                   نور

۱۶۸-الکتریسیته در اتو چه چیزی را تولید می کند؟

  گرما               حرکت                   نور

۱۶۹-الکتریسیته در تلویزیون چه چیزی را تولید می کند؟

گرما               نو ر و صدا              حرکت

۱۷۰-الکتریسیته در جارو برقی چه چیزی را تولید می کند؟

گرما               حرکت                   نور

۱۷۱-الکتریسیته در یک لامپ مهتابی چه چیزی را تولید می کند؟

گرما               حرکت                   نور

۱۷۲-در کدام وسیله الکتریسیته تولید حرکت می کند؟

اتو                 سماور برقی                    چرخ گوشت برقی               لامپ

۱۷۳- در کدام وسیله الکتریسیته تولید نور و گرما می کند؟

لامپهای آفتابی               لامپهای مهتابی              اتو                  لباسشویی

۱۷۴-به اجسامی که برق از آنها عبور می کند........................می گویند.

۱۷۵- به اجسامی که برق از آنها عبور نمی کند ........................می گویند.

۱۷۶-یک مدار الکتریسیته ساده از چه چیز هایی تشکیل شده است؟

۱۷۷-سیم کشی برق خانه شما موازی است یا متوالی؟چرا؟

۱۷۸-در یک مدار موازی جریان برق چگونه حرت می کند؟

۱۷۹-در یک مدار متوالی جریان برق چگونه حرکت می کند؟

۱۸۰-چرا نباید با دست های خیس به کلید برق دست نزنیم؟

۱۸۱-لامپ برق را چه کسی اختراع کرده است؟

۱۸۲-جریان الکتریسیته در اجسام زیر چه چیزی تولید می کند؟

چرخ خیاطی(                        )         چرخ گوشت(                        )

لامپ مهتابی(                      )         بخاری برقی(                        )

جارو برقی(                        )          ماشین لباس شویی (                     )

۱۸۳- کدام یک از اجسام زیر رسانا و نارسانا می باشند؟

کاغذ(                )     شیشه (                 )   سنجاق ته گرد(                     )

آب (                 )    بدن انسان(              )  سیم مسی (                   )

میله پلاستیکی (                 )   خط کش استیل(                      )


سلولها بوسیله تقسیم شدن تکثیر می شوند به این صورت که سلولها با استفاده از مواد غذایی که می خوریم بزرگ می شوند و بعد از رسیدن به یک حد قابل قبول یک سلول از وسط به دو قسمت مساوی تقسیم می شود و بعد از مدتی هر کدام یک سلول کامل می شوند . پس یک سلول تبدیل به دو سلول می شود و باز بعد از بزرگ شدن همان سلولها آن ها هم هر کدام به دو سلول تقسیم می شوند و این روند همینطور ادامه یافته و ما بزرگ می شویم . پس بزرگ شدن ما در اثر زیاد شدن سلولها می باشد.

 منتظر دنباله سوالات باشید

بسیار متشکرم (مطلوبی)

نظرات شما مشوق ما برای ادامه فرایند می باشد.

ورود به صفحه اصلی برای دیدن نمونه سوالات دیگر دروس

گلی تقدیم همه دوستداران علم و دانش

نوع مطلب : علمی(ویژه دانش آموزان)، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
درباره وبلاگ


دبستان منتظران در راستای رسیدن به اهداف آموزش ابتدایی با توجه به راهكارهای جدید
دستیابی به این اهداف با روش های نوین آموزشی با رویكردهای پرورش خلاقانه وهمه جانیه برای آماده شدن جهت زندگی بهتر تلاش خود را دراین زمینه ها

متمركز نموده است.
منتظر پیشنهادات و انتقادات سازنده ی شما هستیم.

مدیر وبلاگ : لیلا سادات واجدی
نظرسنجی
چه عامل یا عواملی نقش بیشتری در موفقیت یک مدرسه داردجستجو

آمار وبلاگ
کل بازدید :
بازدید امروز :
بازدید دیروز :
بازدید این ماه :
بازدید ماه قبل :
تعداد نویسندگان :
تعداد کل پست ها :
آخرین بازدید :
آخرین بروز رسانی :